Illustraties voor projecten 'Samen Bouwen' en 'Samen Dienen'

Illustraties voor projecten 'Samen Bouwen' en 'Samen Dienen'

De Kerkraad Algemene Zaken en het team Fondsenwerven van de CGK Zwolle zijn het project Samen Bouwen (ledenbijdrage-actie) gestart. Ter ondersteuning van de ledenbijdrage-actie tekende ik een informatieve illustraties met alle activiteiten die ze als kerk hebben.

Daarnaast word er gezocht naar vrijwilligers in de kerk, het project Samen Dienen. Voor dat project heb ik nog een illustratie gemaakt voor op een kaartje die de leden zondag uit de collectezak konden pakken om zo hun vrijwilligersprofiel in te vullen.

Share Share Share

Illustratie voor flyer

Illustratie voor flyer

De flyer

De flyer

De resultaten (bron: mededelingenblad CGK)

De resultaten (bron: mededelingenblad CGK)

Illustratie voor kaartje Samen Dienen

Illustratie voor kaartje Samen Dienen

De resultaten (bron: website cgkzwolle.nl)

De resultaten (bron: website cgkzwolle.nl)

Flyer 'nieuwe leden'

Flyer 'nieuwe leden'