Animaties voor ZLTO Initiatiefprijzen

Elk jaar reiktZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) deZLTO Initiatiefprijs uit. De prijsgaat naar leden die werken aan vernieuwende, origineleen duurzame initiatievenvoor verbetering van de markt – of de maatschappelijke positie van ondernemers – in de groene ruimte. Voor de animatie tekende ik de illustraties.

Share Share Share

De illustraties

De illustraties

Animatie - Initiatiefprijs 2016

Werkproces

Werkproces

Schetsen

Schetsen

Aan het werk

Aan het werk