Animaties voor ZLTO Initiatiefprijzen

Elk jaar reikt ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) de ZLTO Initiatiefprijs uit. De prijs gaat naar leden die werken aan vernieuwende, originele en duurzame initiatieven voor verbetering van de markt – of de maatschappelijke positie van ondernemers – in de groene ruimte. Voor de animatie tekende ik de illustraties.

Share Share Share

De illustraties

De illustraties

Animatie - Initiatiefprijs 2016

Werkproces

Werkproces

Schetsen

Schetsen

Aan het werk

Aan het werk